Start
images/1.jpg

SZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY „OSZCZĘDZAJMY LASY” 2018/2019

 

I   ORGANIZATOR

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka

II   CEL KONKURSU
Kształtowanie ekoświadomości dzieci i młodzieży, podnoszenie ich ekologicznej kultury,
a także upowszechnianie pozytywnych wzorców zachowań wobec środowiska naturalnego, poprzez oddawanie makulatury.

III   PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest zbiórka makulatury.

IV   CZAS TRWANIA
Konkurs trwa od 26 listopada 2018 r. do 30 maja 2019 r.

V   SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oddziału przedszkolnego, klas 1 - 8 szkoły podstawowej i klas III gimnazjum.
 2. Uczniowie w czasie trwania konkursu przynoszą do szkoły makulaturę i składają
  w wyznaczonym miejscu.
 3. Paczki makulatury powinny być związane i opisane: imię i nazwisko ucznia, klasa, ilość makulatury w kilogramach. Dane te są potrzebne do prowadzenia ewidencji zbiórki. Prawdziwość danych (ilość makulatury podana na paczkach) będzie wybiórczo sprawdzana przez koordynatorów i osoby odpowiedzialne.

VI   PODSUMOWANIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Szkoła otrzymuje pieniądze za oddawaną makulaturę.
 2. Przewidziane są nagrody rzeczowe za zebraną makulaturę w kategoriach:
 • Najlepszy uczeń klas 0-3.
 • Najlepszy uczeń klas 4-8.
 • Najlepszy gimnazjalista.
 • Ponadto przewidziane są nagrody dla 10 najbardziej aktywnych uczestników zbiórki.

 

 

koordynatorzy: Katarzyna Przybyszewska i Aleksandra Stelmach

 

INFORMACJA [PDF]