Start
images/1.jpg

W tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczyła w kampanii „Małe kroki - wielkie zmiany”, dotyczącej sposobów ograniczania zanieczyszczeń powietrza. Projekt przebiega pod patronatem Departamentu Zróżnicowanego Rozwoju w Urzędzie Miasta Wrocławia.


Uczniowie mieli okazję samodzielnie ocenić stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu, węgla i siarki wokół szkoły. Pracowali z użyciem skali porostowej. Odnaleźli porosty skorupiaste i nieliczne listkowate. Świadczy to o tym, że w okolicy ul. Grochowej zanieczyszczenie powietrza kształtuje się w granicach 70-90 mg/m³.