Start
images/1.jpg

Już po raz ósmy nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie Narodowe Czytanie. Uczniowie klas młodszych spotkali się 9 września 2019 r. na wspólnym czytaniu noweli Bolesława Prusa pt. „Katarynka”.

Na początku spotkania odczytano fragmenty listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który zapraszał wszystkich Polaków do wspólnego czytania wielkich dzieł literatury polskiej. Następnie przedstawiona została sylwetka Bolesława Prusa, ilustrowana prezentacją multimedialną. Informacja o bohaterach i tematyce utworu zobrazowana była ilustracjami symbolizującymi głównych bohaterów oraz czytanymi fragmentami noweli. Wspólnie z uczniami fragmenty noweli czytała p. dyr. Monika Radziwon oraz p. wicedyr. Agnieszka Wilczewska. Na zakończenie szkolnych obchodów Narodowego Czytania zostały wyznaczone klasom zadania do wykonania, których efekty będą zaprezentowane na wystawie w holu szkoły.