Start
images/1.jpg

Zgodnie z zaleceniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka wprowadza zakaz wstępu na teren placówki na czas zagrożenia epidemiologicznego.

Zakaz dotyczy wszystkich osób niebędących pracownikami naszej szkoły. W związku z zakazem zamknięty będzie budynek szkoły oraz teren przyszkolny, tj. boiska i place zabaw.

 

 

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie wydarzenia w naszej szkole - w tym spotkania informacyjne w sprawie nowo otwieranej klasy sportowej a także zebrania z rodzicami są odwołane na czas zamknięcia placówki.

O nowych terminach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej a także dziennika elektronicznego.