COVID-19 - AKTUALNOŚCI
images/1.jpg

Przypomnienie o obowiązkach użytkowników Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej.

W związku z możliwością organizowania konsultacji dla uczniów oraz uruchomienia zajęć edukacji wczesnoszkolnej, wchodzą w życie nowe procedury i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa tych zajęć. Wszystkie adekwatne rozporządzenia, procedury oraz ankiety, oświadczenia i zgody, które będą musieli podpisać opiekunowie dzieci, które przyjdą w tym czasie do naszej szkoły - poniżej. To bardzo ważne, aby zapoznać się ze wszystkimi dokumentami. Dziękujemy!

 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, od dziś zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesnego wspomagania rozwoju mogą odbywać się w budynkach placówek oświatowych. W naszej szkole także jest taka możliwość - oczywiście z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa. 

Dnia 11 maja, zgodnie z zalecaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, oddział przedszkolny w naszej szkole został otwarty dla wychowanków. Nasza zerówka będzie prowadzić opiekę nad dziećmi, zajęcia dydaktyczne prowadzone będą nadal w formie zdalnej.

Szanowni Rodzice,

informujemy, że nasza szkoła przygotowuje się do bardziej kompleksowych rozwiązań zmierzających do usystematyzowania metod i narzędzi, z których będziemy korzystali w pracy zdalnej z uczniami. Zależy nam na płynnym przepływie informacji kierowanych zarówno do uczniów, jak i do Państwa.

informujemy, że na stronie internetowej wroclaw.pl uruchomiony został Informator Edukacyjny przeznaczony dla nauczycieli, rodziców i uczniów.

Poniżej plakat Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przypominający o elementarnych zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas lekcji online, ale także podczas codziennego użytkowania sprzętu komputerowego. Uważajmy na siebie w każdym aspekcie naszego życia!