COVID-19 - AKTUALNOŚCI
images/1.jpg

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, od dziś zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesnego wspomagania rozwoju mogą odbywać się w budynkach placówek oświatowych. W naszej szkole także jest taka możliwość - oczywiście z zachowaniem wszystkich norm bezpieczeństwa. 

Aby dziecko mogło wejść na teren szkoły, jego prawni opiekunowie muszą wypełnić OŚWIADCZENIE i ANKIETĘ. Podpisane dokumenty opiekun (lub uczeń, jeśli samodzielnie przyjdzie na zajęcia) zostawia przy wejściu do szkoły. Jeśli dziecko samodzielnie wraca po zajęciach do domu, opiekun powinien dołączyć zgodę na taki powrót: "Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu (imię i nazwisko dziecka) po zajęciach rewalidacyjnych w dniu ...., o godzinie ..... Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu".

Wszystkie obowiązujące procedury oraz zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 43 w tej sprawie - poniżej. To bardzo ważne, aby się z nimi zapoznać.

 

Zarządzenie Dyrektora

Procedura przyprowadzania ucznia

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19

Procedura bezpieczeństwa

Rekomendacje GIS dotyczące przeprowadzania zajęć