Welcome to Szkoła Podstawowa nr 43 we Wrocławiu   Click to listen highlighted text! Welcome to Szkoła Podstawowa nr 43 we Wrocławiu Powered By GSpeech
Deklaracja dostępności

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/zs11/public_html/sp43.wroclaw.pl/modules/mod_s5_image_and_content_fader/mod_s5_image_and_content_fader.php on line 13
images/1.jpg

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka ul. Grochowa 36-38 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://sp43.wroclaw.pl/

Treści niedostępne:

• brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,

• część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),

• dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

• brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.

 

Wyłączenia:

• zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Data publikacji strony internetowej: 2015.04.03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.01

 

Informacja o sposobie dokonania oceny

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny z zastrzeżeniami.

 

Skróty klawiszowe

Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

 

 

 

Dostępność architektoniczna siedziby

Dostępność architektoniczna siedziby Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka ul. Grochowa 36-38, 53-424 Wrocław jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek

Cały budynek jest w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Główne wejście do szkoły posiada możliwość wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz dwa wejścia boczne od ul. Grochowej również posiada możliwość wejścia dla osób niepełnosprawnych. W budynku na parterze po lewej i prawej stronie od wejścia znajdują się winda dla osób niepełnosprawnych obsługuje kondygnacje użytkowe.

Wejście główne

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Grochowej 36-38. Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka jest na dwóch poziomach ( parter i I piętro). W budynku znajdują się dwie windy i schody. Do budynku prowadzą również wejścia boczne. Drzwi wejściowe do budynku są jednoramienne, aluminiowe. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Dyżurka

Dyżurka znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Sekretariaty

Sekretariat uczniowski znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.

Sekretariat dyrektora znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.

Windy

W budynku znajduje się dwie windy dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przyciski windy przywołujące są oznaczone wytłoczonymi strzałkami a sterujące wytłoczonymi numerkami. Przycisk alarmowy jest oznaczony wytłoczonym dzwonkiem. Do windy nr 1 prowadzą dwie drogi: od wejścia głównego skręcamy w lewo oraz od wejścia bocznego należy kierować się w prawo aż do holu głównego skręcając w lewo. Winda nr 2 prowadzą dwie drogi: od wejścia głównego skręcamy w prawo i na końcu korytarza skręcając w lewo. Osoby z klaustrofobią mogą odczuwać dyskomfort podczas przebywania w windzie.

Pomieszczenia biurowe

Dostępne dla osób na wózkach. Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami stanowiskowymi. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Pomieszczenia biurowe ( sekretariaty, dyrektor, wicedyrektor i kadry) znajdują się na parterze po prawej stronie, oraz po lewej stronie ( wicedyrektor, kierownik gospodarczy) od wejścia głównego do szkoły, . Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

 

Pomieszczenia sanitarne

Toalety na każdym piętrze są dostępne i dostosowane dla osób z niepełnosprawnością oznakowane standardowo, w każdej toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz przestrzeń do transferu bocznego. Przybory sanitarne wyposażono w uchwyty ułatwiające korzystanie

 

Miejsca parkingowe

Przed głównym wejściem do budynku od ul. Grochowej wyznaczono dwa miejsca parkingowych busów przywożących uczniów z niepełnosprawnością. Od ulicy Stalowej wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku Szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostosowania

Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.

Posadzki antypoślizgowe – niedostępne.

Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych

i słabowidzących – niedostępne.

 

Schody

Główna klatka schodowa znajduje się z lewej strony wejścia głównego. Schody wyposażone są w poręcze, usytuowane po prawej i lewej stronie. Osoby z lękiem wysokości mogą odczuwać dyskomfort na schodach.

Dojazd

Budynek Szkoły Podstawowej nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka znajduje się przy ul. Grochowej 36-38 we Wrocławiu . Dojścia piesze są od ulic Stalowej i Pereca. Przejścia dla pieszych, w bliskiej odległości od szkoły, nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 30 m.

Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 200 m

 

Obsługa osób słabosłyszących

Obsługa osób słabosłyszących / niesłyszących tylko i wyłącznie pisemnie.

Brak możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://sp43.wroclaw.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie

z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej https://sp43.wroclaw.pl/

Jeśli stwierdzisz, że nasza strona https://sp43.wroclaw.pl/ nie jest dla Ciebie w pełni dostępna, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:

Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka

tel. +48 71 798 – 68- 87

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Postępowanie odwoławcze

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli

w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji

żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl/content/kontakt.

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech