Erasmus+
images/1.jpg

W latach 2018–2020 nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym projekcie o nazwie Erasmus+. Jego ideą i celem jest integrowanie ludzi z różnych krajów, a w szczególności imigrantów. Uczestniczy w nim pięć państw: Polska, Cypr, Norwegia, Islandia oraz Hiszpania. Delegacje z krajów partnerskich odwiedzają się nawzajem, aby lepiej się poznawać i wymieniać doświadczenia w zakresie tematu obecnej edycji: "imigranci".

Zobacz wizytę naszych gości w Polsce

Zobacz naszą wizytę na Cyprze

Zobacz naszą wizytę w Norwegii

Zobacz naszą wizytę w Islandii