Konkurs "Młodzi Odkrywcy"
images/1.jpg

W tym roku odbędzie się już czwarta edycja tego konkursu. Jak co roku patronat nad konkursem sprawuje Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Opiekę merytoryczną - Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W tym roku do grona patronów dołączyło Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Zaproszenie do wygłoszenia wykładu inaugurującego konkurs przyjęła przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

 

Komunikat dotyczący przebiegu drugiego etapu
IV Konkursu Przyrodniczego „Młodzi odkrywcy”


1. Przypominamy, że II etap IV Konkursu Przyrodniczego „Młodzi odkrywcy” odbędzie się 8 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Kaczmarka przy ul. Grochowej 36-38 we Wrocławiu.
2. Program przebiegu II etapu:

  • 10:30 – 10:55 - rejestracja uczestników (sala gimnastyczna)
  • 11:00 – 12:00 - powitanie i przedstawienie ogólnych zasad przebiegu konkursu; prezentacja przygotowana przez uczniów klasy gimnazjalnej, wykład pracownika Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (sala gimnastyczna)
  • 12:00 – 13:00 (13:15) - pisemny test (sala gimnastyczna)
  • 12:00 – 13:00 (13:15) - spotkanie przy kawie nauczycieli, zaproszonych gości i pracowników uczelni (biblioteka szkolna)

3. Po zakończeniu konkursu uczniowie pod opieką nauczycieli wracają do swoich szkół.
4. Wyniki konkursu (lista drużyn, które zakwalifikowały się do finału) zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.sp43.wroclaw.pl do dnia 12.05.2019 r.

 

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu i listę finalistów:

WYNIKI

LISTA FINALISTÓW

 

 

 

Regulamin [.pdf]

Lista szkół, które biorą udział w konkursie [.pdf]

Lista uczniów zgłoszonych do udziału w konkursie [.pdf]