Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
images/1.jpg
Drodzy ośmoklasiści, a już niedługo absolwenci naszej szkoły! 
 
Koniec szkoły podstawowej to jednocześnie początek drogi na kolejny etap edukacji. Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas pierwszych szkól ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół podstawowych.
 
 
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty.
 
 
 
 
 
 
Zachęcamy także do śledzenia strony internetowej MEN, na której na bieżąco udostępniane są wszystkie najważniejsze informacje.