Rekrutacja na rok szkolny 2021/22
images/1.jpg

Rekrutacja do klas pierwszych

na rok szkolny 2021/2022

 

14 maja 2021 r. o godz. 12.00
rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej

 

W tym roku nie wydajemy haseł kandydatom, którzy będą brać udział w rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych.
 
 
Rodzic rejestruje wniosek za pomocą:
a) numeru PESEL oraz imienia i nazwiska kandydata
b) serii i numeru innego dokumentu, imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz płci (w przypadku cudzoziemców)
 
 
 

Kandydaci do klas pierwszych, uczęszczający jako sześciolatki do oddziału zerowego:

a) składają zgłoszenie do klasy pierwszej w systemie, jeśli są kandydatami z obwodu szkoły
b) wypełniają deklarację kontynuacji nauki w wyznaczonym terminie (28 kwietnia - 5 maja), jeśli są kandydatami spoza obwodu szkoły

 

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DEKLARACJA O KONTYNUACJI NAUKI

 

 

Przejdź do systemu internetowej rekrutacji do szkół podstawowych

 

 


Szczegółowe informacje znajdują się także na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia.