Organizacja roku szkolnego
images/1.jpg

I ROZPOCZĘCIE ROK SZKOLNEGO - 3 września 2019 r.

 

II PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO

 1. I PÓŁROCZE - 3 września 2019 r. – 16 stycznia 2020 r.
 2. II PÓŁROCZE - 17 stycznia – 26 czerwca 2020 r.

 

III PRZERWY W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH

 1. Zimowa przerwa świąteczna → 23–31 grudnia 2019 r.
 2. Ferie zimowe → 10–23 lutego 2020 r.
 3. Wiosenna przerwa świąteczna → 9–14 kwietnia 2020 r.

 

IV KLASYFIKACJA ZA I PÓŁROCZE

 • ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen z poszczególnych przedmiotów → 10 grudnia 2019 r.
 • zawiadomienie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem z zajęć edukacyjnych oraz oceną nieodpowiednią  lub naganną zachowania. Rodzice otrzymują również pisemną informację o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów → do 10 grudnia 2019 r.
 • ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze → 8 stycznia 2020 r.

 

V KLASYFIKACJA ZA II PÓŁROCZE

 • ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen z poszczególnych przedmiotów → 12 maja 2020 r.
 • zawiadomienie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania → do 12 maja 2020 r.
 • ostateczny termin wystawienia ocen za II półrocze → 10 czerwca 2020 r.

 

VI BADANIE WYNIKÓW NAUCZANIA

Egzamin ósmoklasisty

 • język polski → 21 kwietnia 2020 r., wtorek, godz. 9:00
 • matematyka → 22 kwietnia 2020 r., środa, godz. 9:00
 • język obcy nowożytny → 23 kwietnia 2020 r., czwartek, godz. 9:00

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty

 • język polski → 1 czerwca 2020 r., poniedziałek, godz. 9:00
 • matematyka → 2 czerwca 2020 r., wtorek, godz. 9:00
 • język obcy nowożytny → 3 czerwca 2020 r., środa, godz. 9:00

 

VII INNE WAŻNE TERMINY

 1. Pasowanie na ucznia klasy pierwszej → do 18 października 2019 r.
 2. Święto szkoły - Dzień Patrona → 6 czerwca 2020 r.

 

VIII ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

 1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 → 26 czerwca 2020 r.