Organizacja roku szkolnego
images/1.jpg

I. ROZPOCZĘCIE ROK SZKOLNEGO - 3 września 2018 r.

II. PODZIAŁ ROKU SZKOLNEGO

 1. I PÓŁROCZE - 3 września 2018 r. – 27 stycznia 2019 r.
 2. II PÓŁROCZE - 28 stycznia – 21 czerwca 2019 r.

III. PRZERWY W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH

 1. Zimowa przerwa świąteczna → 24 grudnia – 31 grudnia 2018 r.
 2. Ferie zimowe. → 28 stycznia - 10  lutego 2019 r.
 3. Wiosenna przerwa świąteczna. → 18 – 23 kwietnia 2019 r.

IV. KLASYFIKACJA ZA I PÓŁROCZE

 • ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen z poszczególnych przedmiotów → 10 grudnia 2018 r.
 • zawiadomienie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem z zajęć edukacyjnych oraz oceną nieodpowiednią  lub naganną zachowania. Rodzice otrzymują również pisemną informację o przewidywanych ocenach z poszczególnych przedmiotów → do 13 grudnia 2018 r.
 • ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze → 14 stycznia 2019 r.

V. KLASYFIKACJA ZA II PÓŁROCZE

 • ostateczny termin wystawienia proponowanych ocen z poszczególnych przedmiotów → 13 maja 2019 r.
 • zawiadomienie rodziców uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz oceną nieodpowiednią lub naganną zachowania → do 16 maja 2019 r.
 • ostateczny termin wystawienia ocen za II półrocze → 10 czerwca 2019 r.

VI. ZEBRANIA Z RODZICAMI

 • 5-6 września 2018 r.
 • 17-18 października 2018 r.
 • 15 listopada 2018 r. - KONSULTACJE
 • 12-13 grudnia 2018 r.
 • 23-24 stycznia 2019 r.
 • 20-21 marca 2019 r.
 • 11 kwietnia 2019 r. - KONSULTACJE
 • 23 maja 2019 r.

VII. INNE WAŻNE TERMINY

 1. Święto szkoły - Dzień Patrona → 6 czerwca 2019 r.

VIII. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

 1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 → 19 czerwca 2019 r.