Rada Rodziców
images/1.jpg

Drodzy Rodzice

Rodzice z wybranych przez Państwa trójek klasowych tworzą Radę Rodziców. Rada ma za zadanie brać udział w życiu szkoły tak, aby podnosić komfort nauki naszych dzieci, ułatwiać ich integrację, rozwój zainteresowań oraz wpływać na poprawę bezpieczeństwa w szkole. Do realizacji tych zadań niezbędne jest zaangażowanie osobiste rodziców oraz środki zebrane na funduszu Rady Rodziców.

Fundusz Rady Rodziców przeznaczany jest między innymi na:

  • Mikołajki szkolne, zabawy noworoczno-karnawałowe dla wszystkich oddziałów klasowych.
  • Pomoc przy organizacji Dnia Dziecka, Dnia Laureata, Dnia Wiosny, Dnia Sportu, zakończenia roku szkolnego - zakup nagród i dyplomów.
  • Dofinansowanie konkursów.
  • Zakupy materiałów do piśmiennych sprawdzianów.
  • Dofinansowanie zakupu komputerów umożliwiających prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.
  • Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych umożliwiających rozwój bazy dydaktycznej szkoły.
  • Zakup sprzętu sportowego.
  • Dofinansowanie zakupu podręczników dla osób w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
  • Dofinansowanie obiadów dzieciom w trudnej sytuacji materialnej.
  • Realizację innych działań mających wpływ na podniesienie efektywności i atrakcyjności procesu nauczania i wychowania.

Rada Rodziców pragnie zachęcić wszystkich Rodziców Dzieci naszej szkoły do współpracy.

Wszystkich nas powinien łączyć wspólny cel:  "Aby szkoła, do której uczęszczają nasze dzieci była jeszcze piękniejsza, profesjonalnie wyposażona i aby oprócz zajęć dydaktycznych odbywały się w niej uroczystości oraz zabawy sprzyjające integracji".

Składka w roku szkolnym 2018/2019 na Radę Rodziców – wpłata dobrowolna – wynosi min. 30 zł od rodziny, jednak nie mniej niż 300 zł od klasy. Z pieniędzy tych będą korzystać pośrednio lub bezpośrednio nasze dzieci, czy przez udział w imprezach, otrzymywanie nagród, czy przez ulepszenie wyposażenia naszej szkoły. Każdy grosz się liczy.

Wpłaty prosimy dokonywać do końca listopada 2018 r. bezpośrednio do „trójek klasowych”, na konto RR podane w gablocie przy wejściu do szkoły lub w inny sposób ustalony indywidualnie w klasach. Przy dokonywaniu wpłat prosimy o wyraźne zaznaczenie klasy tj., np.: 1C SP lub 3C Gim.

Brak wpłat spowoduje brak udziału klasy w podziale tych funduszy oraz ograniczenie i spadek atrakcyjności imprez szkolnych.

Nr konta Rady Rodziców, na które można dokonywać wpłat:

08 1240 1994 1111 0000 2429 2764

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Środki zebrane z wpłat Rodziców tworzą fundusz Rady Rodziców i są później rozdysponowywane na potrzeby Dzieci Naszej Szkoły. Prezydium Rady Rodziców gorąco zaprasza wszystkich chętnych do zaangażowania się w działania Rady Rodziców, a co za tym idzie w realizację zadań mających na celu podnoszenie komfortu nauki wszystkich dzieci uczęszczających do naszej szkoły, rozpowszechnianie idei integracji, umożliwianie uczniom rozwoju ich zainteresowań, a także wpływania na poprawę bezpieczeństwa w szkole lub po prostu uczestniczenia w podejmowaniu decyzji na co wydawane są zebrane pieniądze.

Pytania, propozycje, chęć współpracy prosimy zgłaszać na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SKŁAD ZARZĄDU RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przewodniczący: Adrianna Dubieńska-Bartoś
 
Wiceprzewodniczący: Andrzej Sobuńko
 
Wiceprzewodniczący: Ewelina Szewczyk
 
Sekretarz: Jolanta Waliś
 
Skarbnik: Karolina Szewczuk

 

regulamin Rady Rodziców - plik PDF

sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2017/2018 [PDF]