Zebrania i konsultacje
images/1.jpg
TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2020/2021
Edukacja wczesnoszkolna

Pierwsze spotkania z rodzicami inaugurujące nowy rok szkolny

do 9 września 2020 r.

Zebrania z rodzicami

9 grudnia 2020 r.

17 marca 2021 r.

12 maja 2021 r.

Zebrania z rodzicami podsumowujące pracę w roku szkolnym
2020/2021 oraz konsultacje z n-lami bez wychowawstw
Stosownie do potrzeb nauczycieli, wychowawców i oczekiwań rodziców.

 

Klasy 4 – 8

Pierwsze spotkania z rodzicami inaugurujące nowy rok szkolny

do 9 września 2020 r.

Zebrania z rodzicami

10 grudnia 2020 r.,

18 marca 2021 r.,

13 maja 2021 r.

Zebrania z rodzicami podsumowujące pracę w roku szkolnym 2020/2021 oraz konsultacje z n-lami bez wychowawstw

Stosownie do potrzeb nauczycieli, wychowawców i oczekiwań rodziców.

 

 

TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI - 2020/2021

19 listopada 2020 r., godz. 15:30 - 17:00

15 kwietnia 2021 r., godz. 15:30 - 17:00

 

UWAGA! Terminy zebrań oraz konsultacji dla poszczególnych klas mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb nauczycieli, wychowawców i oczekiwań rodziców.