Zebrania i konsultacje
images/1.jpg
TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2017/2018
Edukacja wczesnoszkolna

Pierwsze spotkania z Rodzicami inaugurujące nowy rok szkolny.

do 15 września 2017r.

Zebrania z rodzicami – wywiadówki 10 stycznia 2018r.
Zebrania z rodzicami 25 października 2017r.;6 grudnia 2017r.; 10 stycznia 2018r.,  14 marca 2018r., 9 maja 2018r.
Zebrania z rodzicami podsumowujące pracę za rok szkolny 2017/2018 oraz konsultacje dla n-li bez wychowawstw Stosownie do potrzeb nauczycieli, wychowawców i oczekiwań rodziców.

 

Klasy 4 – 7 i gimnazjum

Pierwsze spotkania z Rodzicami inaugurujące nowy rok szkolny.

klasy siódme i czwarte SP

do 15 września 2017r.

12 września 2017r.

Zebrania z rodzicami – wywiadówki 11 stycznia 2018r.
Zebrania z rodzicami 26 października 2017r.; 7 grudnia 2017r.; 11 stycznia 2018r.; 15 marca 2018r.; 10 maja 2018r.
Zebrania z rodzicami podsumowujące pracę za rok szkolny 2017/2018 oraz konsultacje dla n-li bez wychowawstw Stosownie do potrzeb nauczycieli, wychowawców i oczekiwań rodziców.

TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI - 2017/2018

Edukacja wczesnoszkolna Klasy 4 – 7 i gimnazjum
15 listopada 2017r.; 11 kwietnia 2018r. 16 listopada 2017r.; 12 kwietnia 2018r.;

UWAGA! Terminy zebrań oraz konsultacji dla poszczególnych klas mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb nauczycieli, wychowawców i oczekiwań rodziców.