Zebrania i konsultacje
images/1.jpg
TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2019/2020
Edukacja wczesnoszkolna

Pierwsze spotkania z Rodzicami inaugurujące nowy rok szkolny

5 września 2019 r.

Zebrania z rodzicami

11 grudnia 2019 r.

18 marca 2020 r.

13 maja 2020 r.

Zebrania z rodzicami podsumowujące pracę w roku szkolnym
2019/2020 oraz konsultacje z n-lami bez wychowawstw
Stosownie do potrzeb nauczycieli, wychowawców i oczekiwań rodziców.

 

Klasy 4 – 8

Pierwsze spotkania z Rodzicami inaugurujące nowy rok szkolny

5 września 2019 r.

Zebrania z rodzicami

12 grudnia 2019 r.,

19 marca 2020 r.,

14 maja 2020 r.

Zebrania z rodzicami podsumowujące pracę w roku szkolnym 2019/2020 oraz konsultacje z n-lami bez wychowawstw

Stosownie do potrzeb nauczycieli, wychowawców i oczekiwań rodziców.

 

 

TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI - 2019/2020

14 listopada 2019 r., godz. 15:30 - 17:00

16 kwietnia 2020 r., godz. 15:30 - 17:00

 

UWAGA! Terminy zebrań oraz konsultacji dla poszczególnych klas mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb nauczycieli, wychowawców i oczekiwań rodziców.