Zebrania i konsultacje
images/1.jpg
TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI 2018/2019
Edukacja wczesnoszkolna

Pierwsze spotkania z Rodzicami inaugurujące nowy rok szkolny

5 września 2018 r.

Zebrania z rodzicami – wywiadówki

23 stycznia 2019 r.

Zebrania z rodzicami

 

17 października 2018 r.,

12 grudnia 2018 r.,

20 marca 2019 r.,

23 maja 2019 r.

 

Zebrania z rodzicami podsumowujące pracę za rok szkolny
2018/2019 oraz konsultacje dla n-li bez wychowawstw
Stosownie do potrzeb nauczycieli,
wychowawców i oczekiwań rodziców.

 

Klasy 4 – 8 i gimnazjum

Pierwsze spotkania z Rodzicami inaugurujące nowy rok szkolny

6 września 2018 r.

Zebrania z rodzicami – wywiadówki 24 stycznia 2019 r.
Zebrania z rodzicami

 

18 października 2018 r.,

13 grudnia 2018 r.,

21 marca 2019 r.,

24 maja 2019 r.

 

Zebrania z rodzicami podsumowujące pracę za rok szkolny 2017/2018 oraz konsultacje dla n-li bez wychowawstw

Stosownie do potrzeb nauczycieli, wychowawców i oczekiwań rodziców.

TERMINY KONSULTACJI Z RODZICAMI - 2018/2019

Edukacja wczesnoszkolna Klasy 4 – 8 i gimnazjum

14 listopada 2018 r.,

10 kwietnia 2019 r.

15 listopada 2018 r.,

11 kwietnia 2019 r.

UWAGA! Terminy zebrań oraz konsultacji dla poszczególnych klas mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb nauczycieli, wychowawców i oczekiwań rodziców.