Kadra kierownicza
images/1.jpg

Dyrektor: Ewa Materka

Wicedyrektorzy:
Małgorzata Pyra – opiekuje się klasami edukacji wczesnoszkolnej

Violetta Kaczmarska – opieka nad wychowaniem i kształceniem integracyjnym

Dorota Pawlak – opiekuje się klasami 4 – 8 oraz oddziałami gimnazjalnymi

Kierownik świetlicy: Hanna Sawicka

Kierownik administracyjno - gospodarczy: Iwona Ostrowska

Kadry: Barbara Jakubiec

Sekretariat: Krystyna Robińska, Sylwia Tyrka
Budynek B codziennie od 8.00 do 15.30