Kadra kierownicza
images/1.jpg

Dyrektor: Monika Radziwon

Wicedyrektorzy:
Agnieszka Wilczewska – opiekuje się klasami edukacji wczesnoszkolnej

Danuta Krawczyk – opieka nad wychowaniem i kształceniem integracyjnym

Ewa Moczulska-Panek – opiekuje się klasami 4–8

Kierownik świetlicy: Hanna Sawicka

Kierownik administracyjno - gospodarczy: Iwona Ostrowska

Kadry: Sylwia Tyrka

Sekretariat: Krystyna Robińska, Małgorzata Drej
Budynek B codziennie od 8.00 do 15.30