Specjaliści
images/1.jpg

W klasach integracyjnych zajęcia prowadzą: nauczyciel dydaktyk oraz pedagog specjalny (nauczyciel wspomagający).

pedagodzy specjalni: Wioletta Barć, Agnieszka Wilczewska, Marzena Dębska, Kamila Frąckowiak, Marcel Goman, Monika Sławińska, Karolina Golanowska, Jolanta Jasiorowska-Musiał, Lucyna Kowalczyk, Monika Karczewska, Joanna Gosławska, Aneta Gwizd, Magda Brzeżańska, Danuta Krawczyk, Jagoda Kurzawa, Maria Malec, Agnieszka Pawińska-Gawluk, Mariola Patulska, Joanna Połaszewska-Kuźnik, Elżbieta Rogalka, Aleksandra Stelmach, Marta Szczepaniak, Beata Świętnicka, Elżbieta Ujejska, Katarzyna Praczyk, Bogna Waszak, Bożena Zalewska

Proces nauczania i wychowania wspomagają:

pedagodzy szkolni: Renata Pawłowska, Magdalena Tomaszczyk, Monika Libera-Pierścińska

psycholodzy: Katarzyna Adamiak, Magdalena Kośnik, Paulina Armatys

Pedagodzy szkolni i psycholodzy mają popołudniowe dyżury przeznaczone na konsultacje dla rodziców.

Konsultacje psychologów szkolnych z rodzicami odbywają się po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu się.

logopedzi: Ewa Mączka, Iwona Szeloch, Dorota Stęszewska

gimnastyka korekcyjna: Małgorzata Kuczyńska

zajęcia rewalidacyjne usprawniające ruchowo: Krzysztof Stefański