Aktualności
images/1.jpg

Od czterech lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie "Zbieramy makulaturę - oszczędzamy lasy",  organizowanym przez firmę Stena Recycling.


Za zebraną makulaturę szkoła otrzymuje pieniądze. Dodatkowo, na zakończenie konkursu, można zdobyć nagrody w kategoriach "Najlepszy uczeń" i "Najlepsza szkoła", które są przyznawane przez organizatorów.

W ubiegłym roku szkolnym uczniem, który przyniósł najwięcej (500,4 kg) makulatury był Szymon Hreczyński i zajął 2. miejsce w kategorii "Najlepszy uczeń". Nasza placówka zajęła natomiast 1. miejsce w kategorii "Najlepsza szkoła".
Dzięki temu, że tak wielu naszych uczniów od 4 lat bierze udział w zbiórce makulatury, szkoła zdobyła fundusze, które pozwoliły na  zakup m.in.:
- samozamykaczy do drzwi toalet,
- tkanin na stroje dla uczniów reprezentujących szkołę w konkursach międzyszkolnych i imprezach miejskich,
- farby do pomalowania korytarzy,
- sprzętu nagłaśniającego,
- sprzętu sportowego,
- nagród dla najaktywniejszych uczestników konkursu w naszej szkole.
Bardzo dziękujemy i gratulujemy wszystkim Uczniom i ich Rodzicom, którzy uczestniczyli w zbiórce.

koordynatorki na terenie szkoły: K. Przybyszewska, A. Stelmach