Aktualności
images/1.jpg

27 września uczniowie klasy 2c uczestniczyli w bardzo interesujących zajęciach edukacyjnych w Instytucie Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Dzięki uprzejmości dyrektora instytutu - pana dr. hab. inż. Krzysztofa Lejmana - uczniowie wcielili się w rolę studentów wyższej uczelni. Mieli okazję wysłuchać wykładu w sali wykładowej, który wygłosił pan dyrektor. Podczas wykładu dyr. Lejman, ubrany w uroczysty strój akademicki - togę i biret - opowiedział o wydziałach uczelni, o jej władzach i pracownikach oraz o studentach. Po wykładzie mali studenci przeszli do laboratorium, gdzie poznali tajniki nowoczesnej produkcji mleka. Zobaczyli urządzenia oraz film pokazujący zastosowanie nowoczesnej technologii w wielkich gospodarstwach rolnych zajmujących się hodowlą krów. W drugim laboratorium, które zajmowało się przetwarzaniem żywności, uczniowie mieli okazję posmakować warzyw, które były poddane specjalistycznej obróbce. Następnie dzieci oglądały miniatury starych maszyn rolniczych, a potem przeszły do wielkiej hali maszyn, gdzie stały potężne maszyny rolnicze.
Na zakończenie - jak na prawdziwych studentów przystało - uczniowie zdawali egzamin z wiedzy zdobytej podczas pobytu w instytucie. Doceniając wiadomości dzieci pan dyrektor wręczył im słodkości.
Podczas tej niezwykłej lekcji uczniowie dużo dowiedzieli się o Uniwersytecie Przyrodniczym, o nowoczesnym rolnictwie i o pracy ludzi z nim związanych.
Bardzo dziękujemy dr. hab. inż. Krzysztofowi Lejmanowi za to niezwykłe spotkanie.