Świetlica
images/1.jpg

Opieka w świetlicy realizowana jest w godz. 630 - 1700.

Zapisy do świetlicy szkolnej odbywają się w czerwcu i dodatkowo w pierwszym tygodniu września. Karty zapisu są do pobrania na stronie internetowej i w świetlicy SP nr 43. W świetlicy obowiązuje Regulamin wewnętrzny świetlicy szkolnej SP nr 43.

Karta zapisu do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 [PDF]

W świetlicy dzieci mogą odpocząć, oczekiwać na zajęcia dodatkowe, zjeść gorący posiłek w stołówce szkolnej, odrobić lekcje pod nadzorem i z pomocą wychowawców.

Uzupełniając ofertę edukacyjną szkoły, świetlica proponuje dzieciom rozwijanie zainteresowań i umiejętności poprzez szeroki wachlarz zajęć plastycznych, muzycznych i ruchowych. Ważne miejsce w działaniach wychowawczych zajmują zagadnienia związane z kultywowaniem tradycji i zwyczajów ludowych oraz patriotyzmem. Rozwijanie sprawności społecznych realizowane jest poprzez zajęcia integracyjne z elementami psychoedukacji i socjoterapii, gry i zabawy przeciwdziałające agresji oraz ćwiczenia relaksacyjne.

Stałą imprezą świetlicy szkolnej jest pasowanie wychowanka na „Świetlika”, symbolizującego światełko niesienia pomocy drugiemu koledze, szczególnie niepełnosprawnemu.

 

W świetlicy szkolnej pracują następujący nauczyciele:

  • Hanna Sawicka - kierownik świetlicy
  • Joanna Agacka
  • Paulina Bigos
  • Dorota Bagińska
  • Natalia Lasek
  • Ewelina Cwojdzińska
  • Kinga Jędrzejewska
  • Marta Kosatka
  • Grażyna Staniszewska
  • Magdalena Stępniewicz