Wartościowe strony internetowe
images/1.jpg

Bezpieczeństwo w Internecie
https://fundacja.orange.pl/kurs/
http://www.dzieckowsieci.pl/
https://dyzurnet.pl/

Zdrowy i aktywny styl życia, profilaktyka otyłości u dzieci
http://www.aktywniepozdrowie.pl/ja-ty-jemy

Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych
http://www.dopalaczeinfo.pl/
http://www.narkomania.org.pl/

Jak rozmawiać z córką dojrzewaniu
 
Strony do nauki matematyki poprzez gry i zabawy, na różnych etapach edukacyjnych
 
Ochrona rodzicielska urządzeń mobilnych