Zbieramy makulaturę - Oszczędzamy las
images/1.jpg

I. ORGANIZATOR

Stena Recycling Sp. z o. o. ul. Ogrodowa 58 w Warszawie

II. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest zbiórka makulatury prowadzona przez uczniów w oddziałach przedszkolnych i klasach 1 - 7 szkoły podstawowej oraz II - III gimnazjum.

III. CZAS TRWANIA

Konkurs trwa od 16 października 2017r. do 18 maja 2018r.

IV. SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie oddziałów przedszkolnych i klas 1-7 szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum
 2. Uczniowie w czasie trwania konkursu przynoszą do szkoły makulaturę i  składają w holu szkoły w wyznaczonym miejscu.
 3. Paczki makulatury powinny być związane i opisane: imię i nazwisko ucznia, klasa SP lub GIM; ilość makulatury w kilogramach. Dane te są potrzebne do prowadzenia ewidencji zbiórki.Możliwe jest przynoszenie makulatury w związanych i opisanych papierowych torbach.
 4. Waga makulatury podana na paczkach będzie wybiórczo sprawdzana.

V. PODSUMOWANIE KONKURSU I NAGRODY

 1. Szkoła otrzymuje pieniądze za oddawaną makulaturę.
 2. Przewidziane są nagrody pieniężne za zebraną makulaturę w kategoriach:

Najlepsza szkoła/gimnazjum/oddział przedszkolny w zbiórce makulatury:

 • I miejsce - 700zł
 • II miejsce -500zł
 • III miejsce - 300zł

Najlepszy uczeń/gimnazjalista/przedszkolak w zbiórce makulatury:

 • I miejsce - 300zł
 • II miejsce - 200 zł,
 • III miejsce - 100 zł.